Platební a storno podmínky

Ceny, které jsou uvedeny v základní tabulce jsou příspěvkem za údržbu, provoz a opravy na lodi vč. kapitána, na týden (dále jen poplatek). V ceně nejsou obsaženy poplatky za kotvení, spotřeba pohonných hmot ( 5 ltr. nafty na hodinu plavby na motor, při špatném počasí proti silnému větru a vlnám 6 ltr/MTH) a další poplatky, např. vstup do národních parků, poplatky při vplutí do jiného státu, pokud je výchozí a cílový přístav v jiném státě (např. výjezd do Chorvatska z Itálie a návrat do Itálie), případné škody na lodi a zařízení způsobené nedbalostí členů posádky a pod.. Tyto výdaje hradí posádka při odjezdu.

Platební podmínky:

  • po závazné objednávce a potvrzení termínu pronájmu složí zájemce do 14 dnů zálohu ve výši 1/2 celkové základní ceny poplatku hotově, nebo na účet č. 2700261593/2010, dle pokynů, pokud se strany nedohodnou jinak
  • druhou část platby provede zájemce nejpozději 20 dnů před naloděním hotově, nebo na účet, pokud se strany nedohodnou jinak
  • konečné vyúčtování za spotřebované PHM, přístavní poplatky a případné škody, uhradí zájemce v hotovosti před ukončením pobytu na lodi

Storno podmínky:

  • při zrušení plavby od úhrady zálohy do 20 dnů před vyplutím – 50 % z uhrazené zálohy
  • při zrušení plavby od 20 dnů do 10 dnů před vyplutím – 50% z celkové částky pronájmu
  • při zrušení plavby od 10 dnů do 5 dnů před vyplutím – 70% z celkové částky pronájmu
  • při zrušení plavby méně jak 5 dnů před vyplutím – uhrazená částka se nevrací

V případě, že objednatel zajistí jinou posádku, se stornopoplatek nevybírá. Zrušení plavby je nutné učinit písemně poštou, nebo e-mailem, jehož přijetí elektronicky musí být potvrzeno majitelem.

V případě, že nastanou okolnosti, které znemožní majiteli dodat sjednané služby dle závazné objednávky, je majitel povinen bez zbytečných odkladů zájemce o vzniklé situaci informovat a vrátit poskytnuté zálohy.

Je-li zájemce v prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku, může pronajímatel odstoupit od dohody a vyžadovat výše uvedené storno poplatky.

Zájemce je po úhradě zálohy povinen zaslat pronajímateli úplný seznam posádky (crewlist), na kterém musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození, národnost, adresa, tel. a e-mailové spojení, číslo pasu či jiného cestovního dokladu každého člena posádky. Úplný a aktuální seznam musí pronajímatel obdržet nejpozději do 15 dnů před začátkem pronájmu a to e-mailem (viz. kontakt)

 

1868 Total Views 2 Views Today