Platební a storno podmínky

Ceny, které jsou uvedeny v základní tabulce jsou za pronájem lodi vč. kapitána na týden. V ceně nejsou obsaženy částky za kotvení v jiných nežli v domovských přístavech (pokud si posádka bude přát kotvit v placených přístavech), spotřeba PHM (cca 3 litry nafty za hodinu) a případné škody na lodi a zařízení způsobené nedbalostí členů posádky.

Platební podmínky:

  • po závazné objednávce a potvrzení termínu pronájmu složí zájemce do 14 dnů zálohu ve výši 1/2 celkové základní ceny pronájmu hotově, nebo na účet č. 4875983001/5500, dle pokynů pronajímatele
  • druhou část platby provede zájemce nejpozději 20 dnů před naloděním hotově, nebo na účet, dle pokynů pronajímatele
  • konečné vyúčtování za spotřebované PHM, přístavní poplatky a případné škody, uhradí zájemce v hotovosti před ukončením pobytu na lodi

Storno podmínky:

  • při zrušení pronájmu od úhrady zálohy do 20 dnů před vyplutím – 50 % z uhrazené zálohy
  • při zrušení pronájmu od 20 dnů do 10 dnů před vyplutím – 50% z celkové částky pronájmu
  • při zrušení pronájmu od 10 dnů do 5 dnů před vyplutím – 70% z celkové částky pronájmu
  • při zrušení pronájmu méně jak 5 dnů před vyplutím – uhrazená částka se nevrací

V případě, že objednatel zajistí jinou posádku, se stornopoplatek nevybírá. Zrušení pronájmu je nutné učinit písemně poštou, nebo e-mailem, jehož přijetí elektronicky musí být potvrzeno pronajímatelem.

V případě, že nastanou okolnosti, které znemožní pronajímateli dodat sjednané služby dle závazné objednávky, je pronajímatel povinen bez zbytečných odkladů nájemce o vzniklé situaci informovat a vrátit poskytnuté zálohy.

Je-li nájemce v prodlení s úhradou zálohy nebo doplatku, může pronajímatel odstoupit od objednávky a vyžadovat výše uvedené storno poplatky.

Nájemce je po úhradě zálohy povinen zaslat pronajímateli úplný seznam posádky (crewlist), na kterém musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození, národnost, adresa, tel. a e-mailové spojení, číslo pasu či jiného cestovního dokladu každého člena posádky. Úplný a aktuální seznam musí pronajímatel obdržet nejpozději do 15 dnů před začátkem pronájmu a to e-mailem (viz. kontakt)

 

1107 Total Views 2 Views Today

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *